Novosti|

Poduzetnički inkubator POLET d. o. o.

Belišće, Željeznička 10a

objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV

Za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnih prostora u sklopu Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o., Belišće, Željeznička 10a.

I.

Predmet poziva je iskazivanje interesa za subvencionirani zakup poslovnih prostora za manje proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti u prostoru Poduzetničkog inkubatora Polet, Belišće, Željeznička 10a i to kako slijedi:

PROIZVODNE DJELATNOSTI:
Radionica 1 – 59,73 m2
Radionica 2 – 37,58 m2
Radionica 3 – 37,09 m2
Radionica 4 – 37,24 m2
Radionica 5 + soba 1 + soba 2 – 88,15m2

USLUŽNE DJELATNOSTI:
Ured 1 – 22,76 m2
Ured 2 – prizemlje – 19,16 m2 + galerija – 18,32 m2
Ured 3 – 22,00 m2
Ured 4 – prizemlje – 19,12 m2 + galerija – 18,32 m2

II.

Interes za subvencionirani zakup prostora mogu iskazati mali poduzetnici i poduzetnici početnici te inovatori.
Pod malim poduzetnicima smatraju se :
– fizičke osobe upisane u obrtni ili drugi registar sa sjedištem u Belišću,
– pravne osobe sa sjedištem u Belišću koje su u potpunom vlasništvu fizičkih osoba ili u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu temeljnog kapitala većem od 50 posto, a koje se prema propisima o računovodstvu smatraju malim poduzetnicima,
– zadružne organizacije
– inovatori
s tim da registriranu djelatnost obavljaju najduže do tri godine.

III.

Zahtjeve za subvencionirani zakup prostora mogu podnijeti osobe iz prethodne točke koje se bave proizvodnom i razvojno – proizvodnom djelatnosti, ili uslužnom djelatnosti vezanom za proizvodnju.

IV.

Poslovni prostori će se davati u subvencionirani zakup na vrijeme od 3 godine.

V.

Zakupnina za poslovne prostore bit će usklađena s tržišnom cijenom najma, s tim da se za PROIZVODNE DJELATNOSTI prva godinu korištenja zakup ne plaća, za drugu se plaća 25 posto, za treću 50posto, za USLUŽNE DJELATNOSTI prva godina se plaća 25 posto, druga godina se plaća 50 posto, i treća godina se plaća 75 posto.Budući korisnici prostora biti će oslobođeni plaćanja svih režijskih troškova (osim električne energije za sve korisnike tijekom tri godine) subvencija usluga vođenja knjigovodstva, a moći će koristiti besplatno opremu te zajedničke prostore.
Ukoliko poduzetnik pruža ostalim poduzetnicima u inkubatoru specifične usluge moguće je da poduzetnik ostane i nakon tri godine ali u tom slučaju plaća 100% tržišnu vrijednost najma.Poduzetnicima koji ne zadovoljavaju navedene uvjete, može se odobriti zakup prostora u PI POLET pod komercijalnim uvjetima ukoliko za to postoji slobodan prostor.

VI.

Obrazac za iskazivanje interesa o subvencioniranom zakupu prostora može se podići u poduzetničkom inkubatoru Polet, na adresi Kralja Tomislava 206/II ( gradska uprava) radnim danom od 8.00 do 15.00 sati ili na web adresi http://www.polet.com.hr (stranica dokumenti). Sve ostale informacije mogu se dobiti i telefonom 031/400-606, te email: polet.belisce@gmail.com

VII.

Ispunjeni obrazac dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: PI – JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA, na adresu Poduzetnički inkubator POLET d.o.o. Belišće, Željeznička 10a.
Javni poziv traje do opoziva.

U Belišću, 15. 7. 2014.

Odgovori

Close Search Window
Skip to content