Novosti|

U Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće sve je spremno za početak rada kraćeg programa predškole. Radi se o programu koji je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju obvezan, a  namijenjen je djeci rođenoj u razdoblju od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine koja nisu uključena u redovne programe vrtića, a koji su školski obveznici u nadolazećoj pedagoškoj godini.

Kako smo doznali od Zdenka Glasovca, ravnatelja belišćanskog vrtića, tzv. mala škola će se provoditi na pet lokacija – u Belišću, Gatu, Petrijevcima, Bizovcu i Brođancima. Upisano je 78 djece, što je nešto manje nego prošle pedagoške godine, kada ih je malu školu pohađalo 85, no treba uzeti u obzir i da je dio budućih prvašića uključen u redovne vrtićke programe.

Kraći program predškole počinje s radom u četvrtak, 1. veljače, i trajat će 250 sati (dnevna dinamika je tri sata), odnosno do 30. svibnja. Roditelji ne sudjeluju u materijalnim troškovima, već sve financijski pokrivaju jedinice lokalne samouprave (Grad Belišće te Općine Bizovac i Petrijevci) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Uvodni roditeljski sastanci za roditelje djece polaznika kraćeg programa predškole će biti danas (26. siječnja) u 10 sati u Matičnom vrtiću u Belišću, a u 14 sati u Područnom vrtiću u Gatu. U ponedjeljak, 29. siječnja, roditeljski sastanak će biti u 10 sati u Područnom vrtiću u Bizovcu, a u 12 sati u Područnoj osnovnoj školi u Brođancima, dok će u Područnom vrtiću u Petrijevcima uvodni roditeljski sastanak biti u utorak, 30. siječnja, u 10 sati.

Treba spomenuti i da je u sklopu DV „Maslačak“ Belišće, kao matične ustanove, od početka 2018. godine s radom započeo i Područni vrtić u Gatu, u novootvorenom društvenom domu. Ondje je formirana jedna mješovita vrtićka skupina – poludnevni boravak, koju čine djeca od 4 godine do polaska u školu. Trenutno je u skupini 18 djece, a optimalan broj polaznika ove skupine, prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, je 22 polaznika. Radno vrijeme gatskog vrtića je svakog radnog dana od 9 do 14 sati. U tijeku je razdoblje prilagodbe djece na, za njih, novu organizaciju života i rada, a odgojne aktivnosti odvijaju se sukladno Godišnjem planu i programu odgojno obrazovnog rada ustanove za pedagošku 2017/2018. godinu.

Tekst: Monika Đogaš, Gradski radio Belišće

Odgovori

Close Search Window
Skip to content