Novosti|

Izvješćem Mandatne komisije i prisegom novog vijećnika, u srijedu, 18.srpnja započela je 23. sjednica Gradskog vijeća. Naime, vijećnik Andrej Mesić (HDSSB) koji je u Vijeće došao krajem prošle godine nakon smrti vijećnika Mirka Blaževića, u travnju je preselio iz Belišća u Osijek. Kako mandat vijećnika prestaje danom odjave prebivališta sa područja grada Belišća, HDSSB je umjesto Andreja Mesića za vijećnika odredio Radu Bagarića iz Bistrinaca, neizabranog kandidata s kandidacijske liste HDSSB-a. Nakon prisege novoizabranog vijećnika, sjednica Gradskog vijeća Belišća odvijala se prema utvrđenom dnevnom redu. I ovoga puta pod točkom aktualni sat, gradonačelniku je postavljeno nekoliko zanimljivih pitanja., a jedno od najzanimljivijih postavio je vijećnik Domagoj Varžić (HDSSB). On je zatražio da Gradsko vijeće grada Belišća bar jednom godišnje na dnevnom redu ima izvješće o poslovanju Hrvatskog radija Valpovština.

Na ovoj sjednici vijećnici su usvojili informaciju o upravljanju odmaralištem Valpovo u Velom Lošinju. Riječ je o odmaralištu čiji su suvlasnici gradovi Valpovo i Belišće te općine Bizovac i Petrijevci te dvije privatne fizičke osobe. Odmaralište po povoljnim uvjetima koriste građani Valpovštine, a njime upravlja Valpovački poduzetnički centar. Da bi tako bilo i u narednom razdoblju svim suvlasnicima odmarališta predloženo je produženje aneksa ugovora o zakupu prenoćišta u Velom Lošinju na vrijeme od četiri godine, što su vijećnici i usvojili.

Gradski vijećnici na ovoj su sjednici raspravljali su i o informaciji o financijskim izvješćima Kombela d.o.o. Belišće. Prošlu 2011. godinu Kombel je završio pozitivnim financijskim rezultatom. Ukupni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.789.642,86 kune, a rashodi u iznosu od 18.622.482,43 te je ostvarena bruto dobit od 167.160,43 kune. Na ovoj sjednici razmatrana je i problematika iz nadležnosti Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće. Zdenko Glasovac, ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće istaknuo je kako je neredovito plaćanje vrtića od strane roditelja polaznika jedan od najvećih problema s kojima se susreću posljednjih mjeseci. Belišćanski vijećnici usvojili su odluku o davanju suglasnosti na povećanje mjesečne cijene iznosa učešća roditelja u cijeni koštanja za vrtić Petrijevce gdje će cijena vrtića sa 410 kuna porasti na 483 kune mjesečno. Također je i usvojena odluka o davanju suglasnosti na uvođenje uplate predujma u reguliranju međusobnih prava i obveza između davatelja i korisnika usluga Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće. vijećnici su jednoglasno usvojili i izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u prošloj godini. Vijećnici su razmatrali i problematiku iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja. Usvojene su odluke o izmjeni i dopuni programa investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada za ovu godinu, ka o i odluku o izmjeni i dopuni programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća, odnosno prigradskih naselja, također za ovu godinu. Bez veće rasprave usvojen su i izmjene i dopune programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja za ovu godinu, izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu, te izmjene i dopune javnih potreba u sportu za ovu godinu. Većinom glasova na ovoj je sjednici osvojeno i rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Umjesto Josipa Anušića iz Bistrinaca za člana povjerenstva imenovan je Krunoslav Mitrović iz Bistrinaca, a umjesto Nenada Jerkovića iz Vinogradaca imenovanje Ivica Igrec iz Vinogradaca. Vijećnici su usvojili izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu, kao i izmjene i dopune plana razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2012. do 2014. godine.

Izmjene i dopuna priračuna grada Belišća za 2012. godinu bila je jedna od posljednjih, ali ujedno i najznačajnijih točaka 23. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća. Ovim izmjenama proračun grada Belišća planira se u iznosu od 27.448.097 kuna što je povećanje u iznosu od 1.589.360 kuna ili 6,15 posto. Naime, grad Belišće je u prošloj proračunskoj godini ostvario višak prihoda u iznosu od 2,220,590 kuna , a izmjenama i dopunama plana razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2012. do 2014. godine i izmjenama i dopunama ostalih programa koji su pretpostavka za izradu proračuna, stoga je bilo potrebno uskladiti s navedenim izmjenama. Inače, izmjene i dopune odnose se na povećanje planiranih stavki prihoda od poreza na dohodak i prihoda od imovine te na smanjenje planiranih stavki prihoda od poreza na imovinu, poreza na robe i usluge, od pomoći iz proračuna te od prodaje materijalne imovine. Sukladno izmjenama na prihodovnoj strani, povećani su planirani izdaci na rashodovnoj strani proračuna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content