Novosti|

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 61 nevladine udruge mladih i za mlade koji u
Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih.

MMH je nastala radi potrebe zajedničke suradnje među organizacijama mladih, unaprjeđenja međusobne komunikacije neovisno o programskom određenju, organizacijskom ustrojstvu i uz puno poštivanje svjetonazorske, nacionalne, spolne, vjerske ili kulturne opredijeljenosti ili pripadnosti mladih koje zastupaju ili zagovaraju, radi efikasnijeg i efektivnijeg zagovaranja interesa i potreba mladih u RH te radi partnerskog odnosa s vlastima u kreiranju i provedbi politike za mlade.

Mreža mladih Hrvatske svoje djelovanje temelji na demokratskom odlučivanju i javnom djelovanju, otvorenosti prema svim zainteresiranim organizacijama i inicijativama mladih i za mlade, poštivanju integriteta i samostalnosti svojih članica, potpori lokalnim inicijativama mladih i za mlade, izgradnji odgovornog partnerstva s drugim zainteresiranim udrugama, ustanovama i tijelima državne uprave i samouprave, afirmaciji mladih te njihova interesa i potreba, promicanju tolerancije i međusobnog uvažavanja u društvu, zaštiti ljudskih prava i manjina, promicanju zdravih stilova života, jačanju samosvijesti i interesa mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju.

U Topuskom se 22. i 23. ožujka održala izborna Skupština MMH na kojoj su članice izabrale novo vodstvo na mandat od dvije godine. Novi članovi Upravnog odbora MMH su: Marko Boko, predsjednik, Sven Janovski, potpredsjednik i članovi Karlo Kralj, Marijana Rimanić i Boris Vujnović.

Skupština je, ujedno, bila prilika da se obilježi deset godina rada i postojanja Mreže čiji je osnivač bio Centar mladih Belišće.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content