Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJ.DR.FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 601-05/17-01/02
URBROJ: 2185/16-04-17-65
Belišće, 29.  prosinca 2017. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08, 90/10), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:

Kraći program predškole za djecu rođenu
od  01.04.2011. do 31.03.2012. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u kraći  program  predškole.

Kraći program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim  programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Roditelji/skrbnici djece u godini pred školu koja nisu uključena u redovne odgojne skupine vrtića obvezni su prijaviti se u Dječji vrtić Maslačak, Belišće.

Pohađanje kraćeg programa predškole je besplatno, a odvijat će se u mjestima, prostoru i vremenu o kojem će roditelji i polaznici biti pravovremeno informirani putem javnih glasila.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama matičnog i područnih vrtića, te na internet stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće koja glasi: www.djecji-vrtic-maslacak.hr

Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Presliku izvoda matične knjige rođenih ili rodni list djeteta
– Presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 29. prosinca 2017. godine do 12. siječnja 2018. godine u upravi Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2, odnosno u područnom vrtiću Bizovac, Braće Radića 43, tel: 675-431 i područnom vrtiću u Petrijevcima, Republike 110, tel: 395-103, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content