Novosti|

PODUZETNIČKI CENAR BELIŠĆE
Kralja Tomislava 206
OIB: 66843391507
Tel.: 031/400-606, 400-628
Fax: 031/400-602
E-mail: poduzetnicki.centar.belisce@os.t-com.hr

Belišće, 18. veljače 2013. godine

PODUZETNIČKI CENTAR BELIŠĆE (PCB) objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za odabir jednog kandidata za obavljanje poslova asistenta/asistentice.

Kandidat mora zadovoljiti sljedeće uvjete:
1. VŠS/VSS – VII./I stupanj stručne spreme, magistar struke, stručni specijalist građevinskog, arhitektonskog ili drugog tehničkog smjera
2. aktivno znanje engleskog jezika
3. poznavanje rada na računalu (AutoCAD)
4. poznavanje metodologije projektnog ciklusa odnosno metodologije financiranja iz fondova EU
5. položen vozački ispit B-kategorije
6. pregovaračke i prezentacijske vještine
7. sklonost timskom radu, komunikativnost i dinamičnost

Uz pismenu prijavu kandidat treba obavezno priložiti:
– životopis
– presliku domovnice
– presliku diplome
– potvrda o nekažnjavanju ne starija od šest mjeseci

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Na web stranicama www.pcbelisce.com, www.belisce.net i na oglasnoj ploči Grada Belišća objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na natječaj s navedenim prilozima dostaviti na adresu:

Poduzetnički centar Belišće
“Za natječaj”
Kralja Tomislava 206
31551 Belišće

zaključno do 28. veljače 2013. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Član Upravnog vijeća
Zvonko Borić, dipl. ing.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content