Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/14-03/01
Urbroj: 2185/02-3-14-20
Belišće, 4. studenog 2014. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela ulice Marka Oreškovića u Bistrincima („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 4/14), Gradonačelnik Grada Belišća, objavljuje
JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela ulice Marka Oreškovića u Bistrincima

1. Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela ulice Marka Oreškovića u Bistrincima trajat će od 14. 11. 2014. do 21. 11. 2014. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela ulice Marka Oreškovića u Bistrincima u Gradskoj upravi grada Belišća, Kralja Tomislava 206svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 18. studenoga 2014. godine u 10:00 sati u velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) dijela ulice Marka Oreškovića u Bistrincima mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 21. studenoga 2014. godine na adresu Grad Belišće, Kralja Tomislava 206.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr. med.

Odgovori

Close Search Window
Skip to content