Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 8/13), sazivam

8. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 7. veljače 2014. godine (petak) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 18,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D
1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Prisega vijećnika
3. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o imenovanju članova:
a) Odbora za obilježavanje 130. obljetnice i Dana grada Belišća
b) Odbora za javna priznanja grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za socijalnu skrb
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: Pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća
Izvjestitelj: Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stjecanju u vlasništvo nekretnine u Kitišancima darovanjem od strane Rimokatoličkog župnog ureda Belišće
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i građanima na području grada Belišća za 2014. god.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stjecanju u vlasništvo nekretnine “Dvorac – Upravna zgrada” u Belišću darovanjem od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stjecanju u vlasništvo nekretnine “Stanovi – Stari mlin” u Belišću darovanjem od strane tvrtke Duropack Belišće d.o.o.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupovini i stjecanju prava vlasništva na nekretninama od tvrtke Duropack Belišće d.o.o.
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osiguranju poslovnog prostora u Belišću za rad policijske postaje
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
b) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o I. Izmjenama i dopunama (P 5007) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Izvjestitelj: Pročelnica Kata Budimir-Varžić, dipl.ing.građ.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2014. godinu
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2014. godini
Izvjestitelj: Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2014. godinu
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprave po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva.
Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molimo unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tomislav Vukelić, dipl.ing., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content