Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

6. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 30. studenog 2013. godine (subota) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice i 5. izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za pedagošku 2012./2013.godinu
Izvjestitelj: Ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće za pedagošku 2013./2014.godinu
Izvjestitelj: Ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Uprave tvrtke Kombel d.o.o. o podjeli trgovačkog društva
Izvjestitelj: Uprava tvrtke Kombel d.o.o. Belišće
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika
Romske nacionalne manjine u gradu Belišću
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju predstavnika Grada Belišća u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva Svetišta sv. Ane u Bistrincima Župi sv. Josipa Radnika Belišće
Izvjestitelj: župnik fra. Branko Janjić
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji poslovnog prostora na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24, u Belišću
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o pozajmici financijskih sredstava za izgradnju zgrade Gradske uprave Belišće
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Belišća na Republiku Hrvatsku – javno dobro u općoj uporabi, s pravom upravljanja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja za 2014. godinu:
a) Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2014. godinu
b) Program održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2014. godinu
c) Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
d) Program upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu grada Belišća u 2014. godini
Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa za 2014. godinu s procjenama za 2015. i 2016. iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2014. godini s procjenama za 2015. i 2016.
b) Program javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2014. godini s procjenama za 2015. i 2016.
c) Program javnih potreba u sportu grada Belišća za 2014. godinu s procjenama za 2015. i 2016.
d) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2014. godinu s procjenama za 2015. i 2016.
e) Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2014. godinu s procjenama za 2015. i 2016.
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o financiranju Programa rada predstavnika Roma grada Belišća i prigradskih naselja za 2014. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna grada Belišća za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
Izvjestitelj: Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2014. godinu.
Izvjestitelj: Gradonačenik Dinko Burić, dr.med.
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačenik Dinko Burić, dr.med.
22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća
Izvjestitelj: Gradonačenik Dinko Burić, dr.med.
23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: Gradonačenik Dinko Burić, dr.med.
24. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički inkubator Polet Belišće d.o.o.
Izvjestitelj: Gradonačenik Dinko Burić, dr.med.
25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupovini Upravne zgrade u Belišću
Izvjestitelj: Gradonačenik Dinko Burić, dr.med.
26. Odgovori na viječnićka pitanja
27. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Andrej Bičak, dipl.iur., v.r.

Odgovori

Close Search Window
Skip to content