Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/13-01/08
Urbroj: 2185/02-1-13-2
Belišće, 4. listopada 2013. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09 i 3/13) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

4. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 14. listopada 2013. godine (PONEDJELJAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za financije i proračun
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
7. Razmatranje prijedloga Izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Izvjestitelj: pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
Izvjestitelj: Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Belišća
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Belišća
Izvjestitelj: Odbor za Statut i Poslovnik
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o osnivanju Dječjeg vijeća Grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta Dječjeg vijeća Grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl. oec.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju I. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dopl. oec.
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju IV. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl. oec.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju II. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dopl. oec.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi V. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl. oec.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dopl. oec.
19. Razno

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprave po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva.
Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Za točnost otpravka
Predsjednik Gradskog vijeća: Andrej Bičak, dipl.iur., v.r.
Pročelnik: Slavko Milekić, dipl.iur.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Close Search Window
Skip to content