Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

28. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 16. travnja 2013. godine (UTORAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Vatrogasne zajednice grada Belišća:
a) Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u 2012. godini
b) Zaključka o usvajanju Plana rada Vatrogasne zajednice grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o obavljanju poslova pružanja usluge vatrogasne djelatnosti za potrebe tvrtke Duropack Belišće d.o.o.
Izvjestitelj: Pročelnik Ureda gradonačelnika Slavko Milekić, dipl.iur.
5. Razmatranje nacrta Ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine „Vatrogasni dom“ u Belišću, Željeznička 11
Izvjestitelj: Pročelnik Ureda gradonačelnika Slavko Milekić, dipl.iur.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta grada Belišća
Izvjestitelj: Odbor za Statut i Poslovnik
7. Razmatranje prijedlog i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestitelj: Odbor za dodjelu javnog priznanja
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa obilježavanja Dana grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestitelj: Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Izvjestitelj: Komisija za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o odabiru ponuditelja u postupku davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Belišća
Izvjestitelj: Komisija za provedbu postupka koncesije
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom grada Belišća za 2012. godinu
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Belišća
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) grada Belišća
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
14. Razmatranje zamolbe za darovanje filijalne crkve sv. Ivana Krstitelja u Kitišancima Župi sv. Josipa Radnika
Izvjestitelj: Župni ured Belišće – župnik fra Josip Vrdoljak
15. Odgovori na vijećnička pitanja.
16. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dejan Šovagović, dipl.ing., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content