Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/12-01/04
Urbroj: 2185/02-1-12-5
Belišće, 9.10.2012. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

24. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 17. listopada 2012. godine (srijeda) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje prijedloga za razriješenje predsjednika Gradskog vijeća grada Belišća
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području grada Belišća
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog radija Valpovština za period 1.-8. mjesec 2012. godine
Izvjestitelj: Hrvatski radio Valpovština
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju odmarališta (prenoćišta) “Valpovo” u Velom Lošinju u sezoni 2011. i 2012. god
Izvjestitelj: Poduzetnički centar d.o.o. Valpovo
7. Razmatranje i usvajanje problematike iz nadležnosti Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće:
a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za pedagošku 2011./2012. godinu
b) Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za period od 01.01. do 30.06.2012. godine
c) Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića “Maslačak” Belišće za pedagošku 2012./2013. godinu
Izvjestitelj: Zdenko Glasovac, ravnatelj
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Belišća
Izvjestitelj: Ured gradonačelnika
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području grada Belišća mogu obavljati na temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije,
Izvjestitelj: Ured gradonačelnika
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova
Izvjestitelj: Ured gradonačelnika
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica: Ljiljana Žigić, dipl.oec.
13. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika grada Belišća za razdoblje siječanj –lipanj 2012. godine
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
14. Razmatranje problematike iz nadležnosti OŠ Ivana Kukuljevića Belišće:
a) Godišnje izvješće za školsku godinu 2011./2012.
b) Informacija o korištenju i troškovima Nastavno športske dvorane i zgrade Doma kulture
Izvjestitelj: Darko Kovač, prof. – ravnatelj
15. Odgovori na vijećnička pitanja
16. Razno

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content