ISO 9001:2008
Norma ISO 9001:2008 međunarodno je priznata norma uvedena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Spomenuta ISO norma počiva na dokumentiranosti postupaka pripreme, planiranja, odlučivanja, provedbe, nadzora i korekcije.
Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada kojim osiguravamo sadašnjim i budućim partnerima očekivanu kvalitetu usluga.

Uspostava, primjena, certificiranje i stalno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi iz obitelji ISO 9001 danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

Zahtjevi norme ISO 9001:2008 su:
1. Područje primjene
2. Veza s drugim normama
3. Nazivi, definicije i kratice
4. Sustav upravljanja kvalitetom
5. Odgovornost uprave
6. Upravljanje resursima
7. Realizacija proizvoda
8. Mjerenje, analiza i poboljšanje

Cilj politike kvalitete je pružiti građanima i gostima uslugu kakava je od Grada Belišća tražena, unutar zadanih i Zakonom definiranih vremenskih okvira, poštujući pri tome sve pozitivne zakonske propise. Time se ostvaruje osnovna misao: potpuno zadovoljstvo naših građana, gostiju i naših partnera kroz dugoročnu obostrano korisnu suradnju.

Politika kvalitete ugrađena je u sve dokumente Grada Belišća i njeno provođenje je obavezno za sve službenike Grada i poslovne partnere.
Priručnik kvalitete Grada Belišće je dokument u kojem se opisuju elementi sustava kvalitete Grada. Njegova svrha je približiti međunarodnu normu i način njene primjene u Gradu i svim dionicama gradskog sustava upravljanja i time usmjeriti njihovo djelovanje u primjeni i promicanju sustava upravljanja kvalitetom u Gradu.

sgs

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content