ISO 14001:2004
Sustav upravljanja okolišem

Svrha i cilj

Primjena međunarodne norme ISO 14001:2004 za uvođenje, održavanje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem omogućuje Gradskoj upravi oblikovanje Politike upravljanja okolišem i ciljeva uzimajući u obzor zakonske zahtjeve i značajne aspekte okoliša. Sustav upravljanja okolišem dokumentira se zbog dokazivanja usklađenosti sa zahtjevima norme, te potvrđivanja sukladnosti od nezavisne certifikacijske kuće. Opći su ciljevi postizanje veće brige o zaštiti okoliša, sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš. podizanje razine svijesti zaposlenika.

Svrha Priručnika upravljanja okolišem, kao osnovnog dokumenta za izgradnju i održavanje sustava upravljanja okolišem je postavljanje temelja za sve daljnje aktivnosti tvrtke.

Područje primjene

Sustav upravljanja okolišem primjenjuje se na djelatnost Gradske uprave grada Belišća.
Upravljanje dokumentima i zapisima odnosi se na dokumente i zapise sustava upravljanja okolišem.

ISO 14001-2004

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content